lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

14C Accelerator Mass Spectrometry (AMS)

The Accelerator Mass Spectrometry (AMS) technique actually counts single atoms! It’s most well-known application is radiocarbon (14C) dating, that can determine the age of geological and archaeological objects of ages up to 50 000 years.

Lund University has worked with AMS since the beginning of the 1990ies. In 2004, the large AMS machine at the Physics Department was replaced by a small and modern AMS machine (SSAMS), devoted to 14C measurements. This facility is located at the GeoBio Centre, where also the Radiocarbon dating laboratory is located.

The 14C-AMS group at the Nuclear Physics Division has since the beginning of the 1990ies used AMS in a variety of scientific fields. Examples are studies of releases of radioactive elements from nuclear power plants, the use of radioactive substances in medicine and development of new pharmaceuticals.

Presently, our research partly focuses on so called bomb pulse dating. This technique uses 14C produced in atmospheric nuclear weapons tests in the mid 1900s as a tracer to obtain valuable information, for example on how fast different deceases develop in the human body.

Another part of the research group use 14C as a tool to understand how human activities, that generate small particles (aerosols), affect Earth’s climate.

[Translate to Engelska:] Kontaktperson: Kristina Eriksson Stenström

Acceleratormasspektrometri (AMS) är en superkänslig metod som faktiskt räknar enskilda atomer! AMS-teknikens kanske mest kända tillämpning är kol-14-datering (14C-datering), som används för att åldersbestämma upp till 50 000 år gamla geologiska och arkeologiska föremål.

På Lunds Universitet har vi arbetat med AMS sedan i början av 1990-talet. 2004 ersatte vi den stora AMS-maskinen som fanns på Fysiska Institutionen med en liten modern AMS-maskin (kallad SSAMS). SSAMS-anläggningen, som är specialdesignad för 14C-mätningar, finns på Geocentrum. Där finns också 14C-laboratoriet för åldersbestämningar inom geologi och arkeologi.

Forskargruppen för 14C-AMS på Avdelningen för Kärnfysik har sedan början av 1990-talet använt AMS-tekniken inom ett flertal olika forskningsområden. Exempel är undersökningar av utsläpp av vissa radioaktiva ämnen från kärnkraftverk, studier av radioaktiva ämnen som används inom sjukvård och inom utveckling av nya läkemedel.  

I nuläget fokuserar en del av vår forskning på så kallad bombpulsdatering. Den här metoden använder 14C som bildades i atomsfären vid kärnvapentest i mitten av 1900-talet som spårämne. Man kan exempelvis få värdefull information om hur snabbt olika sjukdomar utvecklas i människokroppen.

Något annat som sysselsätter vår forskargrupp för tillfället är klimatforskning. Här använder vi 14C för att bättre förstå hur människan påverkar klimatet genom utsläpp av små partiklar, t ex från eldning av ved och olja.

 

Två AMS-tillämpningar (LUM)

Page Manager: