lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Neutron detector

Nya material för neutrondetektion

He-3 detektorer var länge en världsstandard för att detektera termiska neutroner. Pga en stark brist på He-3 har man börjat leta efter alternativa detektorvarianter. En tänkbar lösning är plastscintillator-detektorer med ett konverteringsmaterial, t ex borkarbid. Utvärderingen av sådana detektorer beskrivs här.

Page Manager: