lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Väte/deuterium

Vätebestämning med coincidensteknik

En mycket känslig metod för att bestämma väte (och även deuterium) bygger på enkla kinematiska regler; om en proton kolliderar med en vätekärna i provet kan denna slungas ut samtidigt som den inkommande protonen avböjs kraftigt. I det här fallet kommer vinkeln mellan de två partiklarna att bli 90 grader. Placerar man två detektorer så att båda träffas av partiklarna, och kräver att signalena från detektorerna kommer "samtidigt" får man en kraftig reduktion av bakgrunden och ett mycket känsligt detektionssystem.

Page Manager: