lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Nya metoder

En ny högkänslig detektor för mikro-PIXE

Vid mikrostråleanalyser blir protonströmmen låg eller mycket låg eftersom en mikroskopisk strålfläck skapas genom kollimering av strålen följt av fokusering. En mikrostråleanalys tar därför lång tid, storleksordningen timmar. Ett sätt att motverka detta är att använda en detektor med stor rymdvinkel, dvs stor detektorarea. Nackdelen är att en stor detektor är svårare att tillverka och får oftast sämre upplösning, dvs topparna blir inte optimalt skarpa. Vi har emellertid satsat på en annan lösning, en annulär detektor med åtta separata sensorer vars enskilda spektra läggs ihop med mjukvara. Resultatet är bibehållen hög upplösning och samtidigt en stor rymdvinkel. Detektorn installerades i maj 2016 och har blivit initialt kalibrerad. En beskrivning av detektorn finns här.

Bor-analys med hög upplösning

Bor är intressant i många geologiska sammanhang. Genom protonbestrålning skapas högenergetiska partiklar via kärnreaktioner. Med hjälp av en ny typ av positionskänslig detektor med ca 2000 pixlar har prestanda avsevärt förbättrats och i postern nedan beskrivs kortfattat möjligheterna.

Page Manager: