lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Examensarbete i kärnfysik

På Avdelningen för Kärnfysik bedrivs både grundläggande och tillämpad forskning. De länkade sidorna innehåller ett urval av examensarbeten med olika inriktningar. Kontakta angiven kontaktperson, gruppledaren eller avdelningsföreståndaren Dirk Rudolph om du är intresserad av att göra examensarbete i kärnfysik. Hör gärna av dig om du har egna idéer om vad du vill göra.

Info för LTH-studenter / Info for Engineering Faculty students:

Information kring examensarbete på LTH.

Handbok för examensarbetare LTH Civilingenjör

Handbook for Degree Project Writers Engineering Master

Info för N-fak-studenter / Info for Science Faculty students:

Information kring examensarbete i fysik på N-fak.

Information in English about the diploma work process in physics at the Faculty of Science.

Information kring examensarbete i miljövetenskap på N-fak.

Information kring examensarbete i naturgeografi på N-fak.

Information kring examensarbete på N-fak (generellt).

Info för handledare, Avd. för Kärnfysik:

Examinator för LTH-exjobb är Bengt Martinsson.

Examinator för N-fak-exjobb är Joakim Cederkäll.

Regler för examensarbeten vid Avdelningen för kärnfysik, handledning av LTH-student

Regler för examensarbeten vid Avdelningen för kärnfysik, handledning av N-fakstudent

Beslut gällande handledarersättning i samband med examensarbeten

 

Aktuella exjobb i kärnfysik:

 

 

 

Page Manager: