lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Kärnfysik, fördjupningskurs

Kärnfysik, fördjupningskurs FKFN20 (7,5 hp)

Kursen ges varje hösttermin, läsperiod HT 1. Föreläsningar ges i samband med kursen Kärnfysik och reaktorer, FYSC12.
Länk till kurshemsidan för FKFN20/FYSC12 finns här.

Page Manager:

Kursansvarig

Kursansvarig är Dirk Rudolph.