lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Fotonukleär forskning vid MAX-lab (MAX NPP)

Kärnfotogruppen deltar inom grundläggande kärnfysikalisk forskning vid olika acceleratorfaciliteter i Europa och USA.  Framförallt bedriver gruppen forskning vid MAX-lab i Lund. MAX-lab är en accelertoranläggning som kan levera en kontinuerlig elektronstråle. Detta är en nödvändig förutsättning för att kunna producera monoenergetiska fotoner i ett brett energiintervall. Det internationella intresset för att använda denna monoenergetiska fotonstråle är mycket stort.

Vid MAX-lab finns ett antal pågåenda experiment med frågeställningar som rör nukleoner och lätta kärnor. Av särskilt intresse är ett antal reaktioner i och omkring den så kallade ”piontröskeln”. Dessa reaktioner har stor relevans för teoretisk arbeten kring lågenergiutvecklingar av ”Quantum ChromoDynamics” (QCD) såsom Chiral Störningsteori (ChPT).

Parallellt med den grundläggande kärnfysikforskningen har gruppen tagit initiativ till utvecklingen av ett gemensamt detektor laboratorium tillsammans med detektorgrupperna vid MAX-IV Laboratoriet och ”European Spallation Source” (ESS). Målet är att etablera ett lokalt tvärvetenskapligt kompetenscentrum inom foton och neutron detektorutvekling.

Följ länken för att läsa mer om oss: 

MAX NPP website

Sidansvarig: