lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

NUclear STructure, Astrophysics and Reactions (NUSTAR)

Inom NUSTAR verksamheten i Lund bedrivs grundläggande kärnfysikalisk forskning inom två forskargrupper med utnyttjande av de existerande acceleratorfaciliteter i Europa och USA som kan levera stabila och radioaktiva jonstrålar. Verksamheten är starkt präglad av internationellt samarbete. Framförallt bedriver vi forskning vid:

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

REX/HIE-ISOLDE faciliteten på CERN

Forskningsaktiviteterna är i stor utsträckning inriktad mot högupplösande gammaspektroskopi av atomkärnor långt från stabilitetslinjen. Syftet är att utöka och förfina existerande kunskap om atomkärnans struktur, och som följd av den kunskapen också en bättre förståelse för de astrofysikaliska processer som är relevanta för bildandet av de tunga grundämnena i naturen. I denna strävan har vi ett mycket fruktsamt samarbete med våra teoretiska kärnfysikkollegor på Avdelningen för Matematisk fysik.

Parallellt med den grundläggande kärnfysikforskningen har vi tagit initiativ till utvecklingen av viktiga instrument för NUSTAR kollaborationen vid den planerade acceleratorfaciliteten FAIR, "Facility for Antiproton and Ion Research", i Tyskland. Vi är också starkt involverade i uppgraderingen av REX-ISOLDE till HIE-ISOLDE via utveckling av nya instrument och via ett nytt projekt, CATE. Detta senare projekt har även viktiga implikationer för den stora infrastruktursatsning som nu görs i Lund, ESS, "European Spallation Source".

Följ länkarna nedan för att lära mer om oss och om våra forsknings- och detektorutvecklingsprojekt:

REX/HIE-ISOLDE

PRESPEC

Relativistic Coulomb excitation and decay of exotic nuclei
GSI

D. Rudolph, J. Cederkäll, C. Fahlander, et al.

LYCCA

The Lund-York-Cologne CAlorimeter 
FAIR och GSI

D. Rudolph, P. Golubev, et al.

R3B

Relativistic reactions of radioactive beams
FAIR och GSI

J. Cederkäll, B. Jakobsson, P. Golubev, et al.

TRAPSpec

Quantum-state selective decay spectroscopy
GSI, SHIPTRAP

D. Rudolph et al.

LuSiA

Symmetries in nuclei: simple or complex? 
LNL Italien

C. Fahlander et al.

Sidansvarig: