lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

NUclear STructure, Astrophysics and Reactions (NUSTAR)

Inom NUSTAR verksamheten i Lund bedrivs grundläggande kärnfysikalisk forskning inom två forskargrupper med utnyttjande av de existerande acceleratorfaciliteter i Europa och USA som kan levera stabila och radioaktiva jonstrålar. Verksamheten är starkt präglad av internationellt samarbete. Framförallt bedriver vi forskning vid:

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

ISOLDE-experimentet på CERN

PRESPEC

Relativistic Coulomb excitation and decay of exotic nuclei
GSI

D. Rudolph, J. Cederkäll, C. Fahlander, et al.

LYCCA

The Lund-York-Cologne CAlorimeter 
FAIR och GSI

D. Rudolph, P. Golubev, et al.

R3B at FAIR

Relativistic reactions of radioactive beams

J. Cederkäll, B. Jakobsson, P. Golubev, et al.

TASISpec

TRAPSpec

Quantum-state selective decay spectroscopy
GSI, SHIPTRAP

D. Rudolph et al.

LuSiA

Symmetries in nuclei: simple or complex? 
LNL Italien

C. Fahlander et al.

Sidansvarig: