lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

14C acceleratormasspektrometri (AMS)

Kontaktperson: Kristina Eriksson Stenström

Acceleratormasspektrometri (AMS) är en superkänslig metod som faktiskt räknar enskilda atomer! AMS-teknikens kanske mest kända tillämpning är kol-14-datering (14C-datering), som används för att åldersbestämma upp till 50 000 år gamla geologiska och arkeologiska föremål.

På Lunds Universitet har vi arbetat med AMS sedan i början av 1990-talet. 2004 ersatte vi den stora AMS-maskinen som fanns på Fysiska Institutionen med en liten modern AMS-maskin (kallad SSAMS). SSAMS-anläggningen, som är specialdesignad för 14C-mätningar, finns på Geocentrum. Där finns också 14C-laboratoriet för åldersbestämningar inom geologi och arkeologi.

Forskargruppen för 14C-AMS på Avdelningen för Kärnfysik har sedan början av 1990-talet använt AMS-tekniken inom ett flertal olika forskningsområden. Exempel är undersökningar av utsläpp av vissa radioaktiva ämnen från kärnkraftverk, studier av radioaktiva ämnen som används inom sjukvård och inom utveckling av nya läkemedel.  

I nuläget fokuserar en del av vår forskning på så kallad bombpulsdatering. Den här metoden använder 14C som bildades i atomsfären vid kärnvapentest i mitten av 1900-talet som spårämne. Man kan exempelvis få värdefull information om hur snabbt olika sjukdomar utvecklas i människokroppen.

Något annat som sysselsätter vår forskargrupp för tillfället är klimatforskning. Här använder vi 14C för att bättre förstå hur människan påverkar klimatet genom utsläpp av små partiklar, t ex från eldning av ved och olja.

 

Två AMS-tillämpningar (LUM)

Sidansvarig: