lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bakgrundsmätningar av strålnivån kring ESS

Under år 2017 och 2018 utförde Medicinsk strålningsfysik i Malmö och Kärnfysik i Lund omfattande mätningar av strålningsnivån kring forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund.

Syftet med mätningarna var att bestämma dagens strålningsnivåer i miljön för att i framtiden kunna säkerställa att ESS uppfyller de höga krav som ställs av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Här finns kortfattad information om studien.

Rapporten i sin helhet är publicerad här.