lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kartläggning av tritium i människor i Lund före start av ESS

Bakgrund och information

Människokroppen innehåller en liten mängd radioaktiva ämnen. Vanligtvis kommer merparten av de radioaktiva ämnena i kroppen från helt naturliga källor. Människan har sedan förra århundradet också framställt radioaktivitet på konstgjord väg, t ex för att användas inom forskning, industri och sjukvård. Tritium (supertungt väte) är ett sådant radioaktivt ämne, som också bildas naturligt i atmosfären. Genom att tritiumet binds in i vattenmolekyler sprids det genom vattnets kretslopp även till människans kropp. Den stråldos som människan får från naturligt tritium är bara ca 0,001% av den naturliga strålningen från rymden, marken och oss själva.

Människans framställning av tritium kommer främst från atmosfäriska kärnvapentest på 1950- och 1960-talen, men också från kärnkraftsreaktorer, forskningsreaktorer och -laboratorier. Tritium används t ex som spårämne inom forskning. Tritium används också som ingrediens i viss självlysande färg, som finns i en del armbandsklockor och i kikarsikten. Tritium kan leta sig ut från alla dessa källor och även hamna i människokroppen i ytterst låga, men varierande, koncentrationer.

Tritium kommer också att bildas i forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som nu är under uppbyggnad i Lund. För att i framtiden kunna säkerställa att ESS uppfyller de strikta krav som tillståndsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer, genomförs miljömätningar av tritium och andra radioaktiva ämnen runt ESS för att kartlägga dagens bakgrundsnivåer av strålning. I en utökad studie vill vi på Lunds universitet nu bestämma halten av tritium i människa i Lundatrakten, så att vi i framtiden har ett bakgrundsvärde att jämföra nya mätningar med.

För försökspersonerna gäller:

·        Du måste vara myndig för att delta i studien.

·        Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att uppge skäl.

·        Du lämnar ett urinprov vid ett tillfälle. Provinsamlingen gör du själv i hemmet och provet hämtas i hemmet om du så önskar.

·        Du får om du önskar ta del av resultatet av tritiumanalysen.

·        All information som ingår i studien hanteras enligt gällande sekretessbestämmelser.

·        När resultaten från studien publiceras kommer alla resultat från enskilda individer att presenteras med en kodning, och kan inte spåras till ursprungsindividen.

Studien sker i samarbete mellan Avd för kärnfysik (Lund) och Medicinsk Strålningsfysik (Malmö). Kontaktperson och ansvarig för studien: Kristina Eriksson Stenström, kristina.stenstrom@nuclear.lu.se