lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

PIXE-analyser

Vad finns i provet?

PIXE-metoden är ett snabbt sätt att ta reda på vilka grundämnen som finns i ett okänt prov. Vi analyserar regelbundet prov från externa användare; t ex myndigheter, laboratorier, forskningsinstitut. Speciellt analyserar vi aerosolfilter där luft sugits genom filtret och gett en beläggning på filtret. Detektionsgränserna på filter är ca 0.5 ng/cm2 i det känsligaste området. Med kännedom om hur mycket luft som sugits genom filtret kan man direkt få fram aerosolkoncentrationerna i luft.

Denna teknik har använts för att bestämma koncentrationer i ren luft (som bakgrundsvärden) och jämförs med de mycket högre halter som kan mätas i stadsmiljö, längs med vägar eller järnvägar. Ett exempel är att man finner ämnen som molybden (Mo) vintertid i närheten av vägar, och det kan då kopplas till slitage från dubbar i dubbdäck.

För mer information om PIXE-analyser av filter eller andra typer av prov, kontakta Jan Pallon (jan.pallon@nuclear.lu.se tel +46 46 222 7637).

Sidansvarig: