lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

HMS

Kärnfysiks allmänna regler och särskilda säkerhetsföreskrifter

Dokumenten nedan ska läsas av alla anställda. Alla anställda måste årligen och skriftligen intyga att de läst och förstått reglerna.

Allmänna regler och information (uppdaterat 170112)

Särskilda säkerhetsföreskrifter (uppdaterat 170112)

Deklaration (uppdaterat 160113)

Deklaration Mikrohallen (uppdaterat 160112)

  

Riskbedömning

Riskbedömning ska göras för all verksamhet där det bedöms att det finns risker för arbetsskador, men även för andra typer av händelser, t ex stöld och datorintrång.

Instruktion för riskbedömning (kemiska riskkällor)

Mall för riskbedömning (kemiska riskkällor)

Mall för riskbedömning av laborationer  (av studierektor GU LTH Elisabeth Nilsson). Denna kan användas även för riskbedömning av laborativ forskning!

 

 

Hjälpredor

Generella säkerhets- och ordningsföreskrifter för laboratorier

Livräddning vid elskada

Instruktion för personal och studenter vid brand och utrymning

Riktlinjer för utrymning vid tentamina

Åtgärder vid brand och utrymning

Brandfarliga varor - hantering på laboratorier

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av arbetstagare

Lagstadgade medicinska undersökningar

Säkerhetsföreskrifter och rutiner för Aerosollaboratoriet

 

English versions

General and Specific Regulations

All employees should have read the documents below (General regulations and Safety regulations). Furthermore, all employees must sign the declaration below, assuring that they will adhere to the regulations at the Division of Nuclear Physics.

General Regulations and Information (updated 12 January 2017)

Specific Safety Regulations (updated 12 January 2017)

Declaration (updated 13 January 2016)

Declaration Micro hall (updated 12 January 2016)

 

Risk Assessment

Risk assessment should be carried out in all cases where there is a risk of occupational injury, but also in other cases, for example, the risk of theft and computer hacking.

Instructions for Risk Assessment

Protocol for risk assessment (to be used for risk assessments, in Swedish)

 

Other relevant documents

Instructions for Employees at the Division of Nuclear Physics in the Case of Fire and Evacuation

Fire and evacuation procedures

The Swedish Radiation Safety Authority’s regulations concerning basic provisions for the protection of workers and the general public in practices involving ionising radiation

Aerosol laboratory safety regulations and routines

Sidansvarig: