lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

För handledare till LTH-student

Regelverk och process för examensarbete i kärnfysik vid LTH

Nya regler och riktlinjer för examensarbete på LTH - se till att läsa på! Uppstart, genomförande och avslut av examensarbetet ser olika ut beroende på fakultet/utbildning - informera dig om vad som gäller!

Examensarbetesämnet ska godkännas av handledare samt examinator Bengt Martinsson genom underskrift. Kopia på underskrift till epostlänken just här nedanför. Riskbedömning av examensarbetet och undertecknad deklaration att man läst, förstått och kommer att följa avd. för Kärnfysiks regler måste också lämnas till Yulia (för mer info, se HMS (kräver inloggning)).

Examensarbetets slut: Skriftlig rapport och sammanfattning ska i version som lämpar sig för granskning tillställas examinator, Bengt Martinsson, två veckor innan seminariet, alternativt det datum examinator bestämt. Seminariedag bestäms av examinator, som efterhör med handledare och student om föreslagna seminariedatum ev. behöver justeras. Vid seminariet ska 25 ex av rapporten finnas tillgängliga för utdelning. Vid brist på tryckta rapporter ska erbjudas möjlighet att beställa elektronisk kopia (pdf-fil). 3 tryckta exemplar samt elektronisk kopia lämnas till Yulia för arkivering.

Annonsering av seminarium: Handledare eller examensarbetare meddelar Yulia detaljer kring seminariet senast en vecka i förväg. Seminariet annonseras av Yulia via gruppmail till samtliga anställda vid avd. för Kärnfysik och anslag senast en vecka i förväg.

Sidansvarig:

Ersättning till handledare

Avdelningen ersätter inte handledda examensarbeten per automatik. Alla pågående och avslutade examensarbeten, även sådana som avdelningen inte får ersättning för, ska synas på hemsidan, av rekryteringsskäl - meddela Yulia (Charlotta). Använd epostlänken till vänster.