lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Grundläggande kärnfysik

NUSTAR - NUclear STructure, Astrophysics and Reactions

Studenter som är intresserade av att göra sitt examensarbete inom NUSTAR:s forskningsområde ska ha läst (eller planera att läsa) fortsättningskurser i kärnfysik, t.ex. FYST16/FKF070, en kurs som bygger vidare på den grundläggande kursen i kärnfysik, FYSC12/FKFN20.

Ämnena för examensarbeten brukar som regel bygga på den forskning som görs inom vårt fält för tillfället och kan leda till en publikation i en vetenskaplig tidskrift. Om du har tur kan du t.o.m. få delta i ett experiment som utförs vid en internationell acceleratoranläggning, och där använda (ny) detektorutrustning som har karakteriserats och preparerats i Lund. Ta en titt på nyligen avslutade examensarbeten för att få en uppfattning om vad som erbjuds och kom förbi och hälsa på oss för att få reda på mer om vilka möjligheter som finns för tillfället eller studera denna lista med förslag:

Kontaktpersoner:

J. Cederkäll

P. Golubev

D. Rudolph

L. Sarmiento

Projects with NUSTAR and the neutron optics and shielding group at ESS

The neutron optics and shielding group at ESS currently has several possibilities for master's projects. The group is responsible for the design of the shielding and neutron optical components which transport neutrons from the moderator to the sample position of a neutron instrument. Due to the unique nature of spallation neutron sources, design of these systems require careful consideration of physics processes in the eV range, typical to nuclear reactor based sources, up to GeV energies, as encountered at high-energy particle accelerator facilities. The group specializes in using popular Monte-Carlo radiation simulation tools, such as Geant4, and neutron ray-tracing programs combined with modern metaheuristic search strategies for the design of such systems. Possible projects include but are not limited to,

- Characterization of the photo-neutron generation of guide materials through measurements at MAX-lab and Geant4 simulations

- Combined optimization of neutron shielding and optical components

- Simulations of neutron fluxes around spallation targets using Geant4

- Investigation of the impact of figure-of-merits in neutron optical systems design

Knowledge of computer programming languages (C++) will be beneficial for a number of these projects.

Contacts at ESS:

Douglas Di Julio Douglas.DiJulio@esss.se

Nataliia Cherkashyna Nataliia.Cherkashyna@esss.se

Carolin Zendler Carolin.Zendler@esss.se

 

Local contact at Fysicum:

Joakim Cederkäll, Nuclear Physics, Office B205 (joakim.cederkall@nuclear.lu.se)

 

For the rules that apply see: www.utbildning.fysik.lu.se/examensarbete

PAD (Detektorutveckling)

Kontaktpersoner:

Pavel Golubev

Per Kristiansson

Sidansvarig: