lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Atom- och kärnfysik med tillämpningar

Kärnfysikdelen i Atom- och kärnfysik med tillämpningar, FAFF10 (15 hp)

Atom- och kärnfysik med tillämpningar är en obligatorisk kurs för Teknisk Fysik (F3). Kursen ges under läsperiod HT1 och HT2.

Länk till kurshemsidan finns här

Sidansvarig:

Kursansvarig

Kursansvarig för kärnfysikdelen av kursen är Jan Pallon.

Studiematerial

Studiematerial 1 (HT1)

Studiematerial 2 (HT2)

lin-logpapper

Lösningar del 1

Lösningar del 2

Lektion "Tillämpningar av kärnfysik"

Om stark vxlv, deuteronen mm från Claes Fahlander