lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

FAFA30 Fysik - Termodynamik och ellära

Mål

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i experimentell metodik, elektricitetslära, termodynamik och statistisk fysik. Kursen skall träna ett naturvetenskapligt förhållningssätt, öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den skall också träna problemlösningförmåga samt skriftlig redovisning.

Sidansvarig:

Administrativ information

FAFA30

Poäng: 8 hp

Läsperiod: VT1

Betygsskala: TH

Nivå: G1 (grundnivå)

Undervisningsspråk: Svenska

Kursansvarig: 

Mikael Elfman

Göran Frank

Förutsatta förkunskaper: Endimensionell analys (FMA415)

Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända laborationer.

Föreläsningar: 42 h

Övningar: 28 h

Laborationer: 12 h

Kursprogram

Lässchema (TimeEdit)