lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysik för Byggteknik

Fysik, FAF604 (6 hp) och FAFA40 (8 hp)

Kursen ges i två versioner: FAF604 för Byggteknik med arkitektur och FAFA40 för Byggteknik - järnvägsteknik & väg- och trafikteknik.

Kursen ges vid Campus Helsingborg, men vissa laborationer utförs på Fysicum i Lund. Kursansvarig är Göran Frank.

Kursmaterialet föreläses av Göran Frank (Experimentell metodik och Fluidfysik) och Pavel Golubev (Ellära).

På räkneövningarna finns Mikael Elfman, Göran Frank, Pavel Golubev, Charlotta Nilsson och Elisabeth Nilsson tillgängliga för att svara på frågor. Normalt två övningsledare per övningstillfälle, några gånger tre.

Kort kursinnehåll

Kursen omfattar Experimentell metodik, Ellära och Fluidfysik:

Experimentell metodik:

 • Storheter och enheter
 • Omskrivning av funktionssamband
 • Enhetsanalys
 • Mätfelsbehandling

Ellära:

 • Laddning, spänning och potentialdifferens
 • Motstånd, kondensator, induktans och impedans
 • Likström och växelström
 • Fasförskjutning och faskompensering
 • Elanläggningar och elsäkerhet
 • Elektriska trefassystem (endast FAFA40)
 • Mätning av elektriska storheter

Fluidfysik:

 • Temperatur
 • Värme och värmeöverföring
 • Tryck
 • Ideala gaslagen
 • Strömmande fluider
Sidansvarig: Göran Frank

Kort kursinfo FAF604/FAFA40

Omfattning: 6 hp (FAF604) respektive 8 hp (FAFA40)

Ges läsperiod: HT1 (+ HT2)

Kursansvarig HT 2016: Göran Frank

Bitr. kursansvariga HT 2016: Pavel Golubev, Charlotta Nilsson

Obligatorisk för: IBYA1 (FAF604), IBYI1 och IBYV1 (FAFA40)

Schema: Klicka här

Kursplan: Klicka här och här

Aktuell info