lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysik för Byggteknik

Fysik, FAFA85 (6 hp) och FAFA40 (8 hp)

Kursen ges i två versioner: FAFA85 för Byggteknik med arkitektur och FAFA40 för Byggteknik - järnvägsteknik & väg- och trafikteknik. (FAFA85 bytte kurskod inför HT 2017, tidigare var kurskoden FAF604. För övrigt är det samma kurs.)

Kursen ges vid Campus Helsingborg, men vissa laborationer utförs på Fysicum i Lund. Kursansvarig är Göran Frank.

Kursmaterialet föreläses av Göran Frank (Experimentell metodik och Fluidfysik) och Pavel Golubev (Ellära).

På räkneövningarna HT 2019 finns Pontus Roldin, Göran Frank och Pavel Golubev tillgängliga för att svara på frågor. Normalt tre övningsledare per övningstillfälle (utökning inför läsåret 2019/2020).

Kort kursinnehåll

Kursen omfattar Experimentell metodik, Ellära och Fluidfysik:

Experimentell metodik:

 • Storheter och enheter
 • Omskrivning av funktionssamband
 • Enhetsanalys
 • Mätfelsbehandling

Ellära:

 • Laddning, spänning och potentialdifferens
 • Motstånd, kondensator, induktans och impedans
 • Likström och växelström
 • Fasförskjutning och faskompensering
 • Elanläggningar och elsäkerhet
 • Elektriska trefassystem (endast FAFA40)
 • Mätning av elektriska storheter

Fluidfysik:

 • Temperatur
 • Värme och värmeöverföring
 • Tryck
 • Ideala gaslagen
 • Strömmande fluider
Sidansvarig: Göran Frank

Kort kursinfo FAFA85/FAFA40

Omfattning: 6 hp (FAFA85) respektive 8 hp (FAFA40)

Ges läsperiod: HT1 (+ HT2)

Kursansvarig HT 2019: Göran Frank

Bitr. kursansvarig HT 2019: Pavel Golubev

Obligatorisk för: IBYA1 (FAFA85), IBYI1 och IBYV1 (FAFA40)

Schema: Klicka här

Kursplan: FAFA40 och FAFA85

Aktuell info