lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursinformation

Kursprogram

Kursprogrammet finns på Live@Lund.

Kursens omfattning under lp HT1

Föreläsningar: 2-8 timmar per vecka (totalt 40 timmar)

Övningar: 4 timmar per vecka (läsvecka 8: 2 timmar) (totalt 30 timmar)

Laborationer: 8 timmar totalt

Självstudietid: 10-15 timmar per vecka (cirka 100 timmar totalt)

Kursens omfattning under lp HT2 (endast FAFA40)

Föreläsningar: 2 timmar (läsvecka 1)

Laborationer: 4 timmar totalt

Självstudietid: 20-30 timmar totalt under läsperioden

Obligatoriska moment

Följande moment (och endast dessa) på kursen är obligatoriska:

  • Laboration i Experimentell metodik
  • Laboration i Ellära
  • Laboration i Trefas Ellära (endast för FAFA40)
  • Litteraturseminarium Ellära
  • Litterturseminarium Fluidfysik
  • Inlämningsuppgift i Experimentell metodik (skriftlig inlämning)
  • Skriftlig tentamen

Betyg

Betyget på kursen bestäms av betyget (heltalsdelen) på den skriftliga tentamen. Betygsskalan är 3, 4, 5 och icke godkänt. För laborationer, inlämningsuppgift och litterturseminarier gäller betygsskalan godkänt eller icke godkänt.

Sidansvarig: Göran Frank