lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurslitteratur

  • Kompendium Experimentell metodik (finns på Live@Lund)
  • Kompendium Mätfel (finns på Live@Lund)
  • Laborationshandledningar (finns på Live@Lund)
  • Jönsson, Göran: Fysik i vätskor och gaser. Teach Support, 9:e upplagan
  • Jönsson, Göran: Tillämpad Ellära. Teach Support, 2:a upplagan

Kursböckerna av Göran Jönsson finns att köpa i receptionen på Campus Helsingborg, på KFS i Lund, på Media-Tryck i Lund, och hos olika webb-bokhandlare.

 

 

Sidansvarig: Göran Frank