lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurslitteratur

  • Kompendium Experimentell metodik (finns på Live@Lund)
  • Kompendium Mätfel (finns på Live@Lund)
  • Laborationshandledningar (finns på Live@Lund)
  • Jönsson, Göran: Fysik i vätskor och gaser. Teach Support, 9:e upplagan (även upplaga 8 fungerar).
  • Jönsson, Göran: Tillämpad Ellära. Teach Support, 2:a upplagan (även upplaga 1 fungerar).

Kursböckerna av Göran Jönsson finns att köpa på KFS i Lund, på Media-Tryck i Lund och i receptionen på Campus Helsingborg.

 

 

Sidansvarig: Göran Frank