lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Modern fysik Fysik 3

Modern fysik (Fysik 3), FYSC01 (30 hp)

Kursen ges under VT och HT och omfattar följande delkurser: Atom- och molekylfysik, FYSC11 (7,5 hp), Kärnfysik och reaktorer, FYSC12 (7,5 hp), Fasta tillståndets fysik, FYSC13 (7,5 hp) och Högenergifysik och acceleratorer FYSC14 (7,5 hp).

Länk till kurshemsidan finns här.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Kursansvarig är Dirk Rudolph.