lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Modern subatomär fysik

Modern subatomär fysik, FKF070/FYST16/FYS246 (7,5 hp)

Denna kurs på masternivå har som mål att presentera och illustrera modeller och kärnreaktioner som idag används för att beskriva materiens fundamentala byggstenar. I kursen får man följa ett antal aktuella forskningsprojekt med anknytning till Lund, från deras tillblivelse, genom experiment och dataanalys, till den slutliga tolkningen och jämförelsen med teori. Kursen täcker in ett stort energispektrum, från interaktioner vid låg energi (t.ex. fotoninducerade reaktioner) till kollisioner vid mycket hög energi (kvark-gluonplasma). 

Kursens hemsida finns här.

Information om kursen finns även på N-fakultets sida här.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Kursansvarig är Joakim Cederkäll.