lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Historik

Elektrostatiska acceleratorer

Elektrostatiska acceleratorer har historiskt sett varit mycket betydelsefulla för forskningen på Avdelningen för kärnfysik, och även i dagens läge är de viktiga instrument för flera forskningsgrenar. Nedan ger  professor emeritus Ragnar Hellborg en historisk exposé av utvecklingen och användningen av elektrostatiska acceleratorer på Fysiska instititionen.

Institutionens elekrostatiska acceleratorer

 

Ubåt på grund!

År 1981 spreds nyheten över världen att en sovjetisk ubåt gått på grund i skärgården utanför Karlskrona. Här beskriver professor emeritus Ragnar Hellborg hur han involverades i händelsen!

Ubåt på grund!