lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Teaching

Education

At the division of Nuclear Physics there are given some ten courses during a year, some are mandatory, some to chose. The courses are aimed at students from technical faculty (LTH) and Science faculty or both together.

[Translate to Engelska:] Laborationslokaler

[Translate to Engelska:] Laborationer på kurserna som listas på dessa sidor äger rum på ett flertal olika platser, företrädesvis i olika lokaler på Fysicum.

  • Laborationer i grundkurser i kärnfysik utförs antingen i lokaler i B100-korridoren (LTH) eller i UDIF:s lokaler i L-korridoren (N-fakultet).
  • Laborationer i forsättningskurser i kärnfysik utförs till stor del i mikrostrålelaboratoriet, i källarplan rakt under huvudentrén på Fysicum.
  • Laborationer i övriga grundkurser äger rum i Kurslab LTH:s lokaler, i framförallt H-huset.   

En karta över Fysicum finns här.

Page Manager: