lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Miljöfysik

Miljöfysik, FYSA15 (15 hp)

Miljöfysik ges för studenter på Miljövetenskapliga programmet och Miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Naturvetenskaplig fakultet. Länk till kurshemsidan finns här.

Page Manager:

Kursansvarig

Kursansvarig: Birgitta Svenningsson

Bitr. kursansvarig: Göran Frank