lunduniversity.lu.se

Nuclear Physics

Lund University

Modern subatomic physics

[Translate to Engelska:] Modern subatomär fysik, FKF070/FYST16 (7,5 hp)

[Translate to Engelska:] Kursen ges nästa gång under vårterminen 2012, läsperiod VT2.

Kursens hemsida kommer att uppdateras innan dess.

Page Manager: