lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Kartläggning av tritium i människor i Lund före start av ESS

Bakgrund och information

Människokroppen innehåller en liten mängd radioaktiva ämnen. Vanligtvis kommer merparten av de radioaktiva ämnena i kroppen från helt naturliga källor. Människan har sedan förra århundradet också framställt radioaktivitet på konstgjord väg, t ex för att användas inom forskning, industri och sjukvård. Tritium (supertungt väte) är ett sådant radioaktivt ämne, som också bildas naturligt i atmosfären. Genom att tritiumet binds in i vattenmolekyler sprids det genom vattnets kretslopp även till människans kropp. Den stråldos som människan får från naturligt tritium är bara ca 0,001% av den naturliga strålningen från rymden, marken och oss själva.

Människans framställning av tritium kommer främst från atmosfäriska kärnvapentest på 1950- och 1960-talen, men också från kärnkraftsreaktorer, forskningsreaktorer och -laboratorier. Tritium används t ex som spårämne inom forskning. Tritium används också som ingrediens i viss självlysande färg, som finns i en del armbandsklockor och i kikarsikten. Tritium kan leta sig ut från alla dessa källor och även hamna i människokroppen i ytterst låga, men varierande, koncentrationer.

Tritium kommer också att bildas i forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS), som nu är under uppbyggnad i Lund. För att i framtiden kunna säkerställa att ESS uppfyller de strikta krav som tillståndsmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ställer, genomförs miljömätningar av tritium och andra radioaktiva ämnen runt ESS för att kartlägga dagens bakgrundsnivåer av strålning. I en utökad studie har vi på Lunds universitet kartlagt halten av tritium i människa i Lundatrakten, så att vi i framtiden har ett bakgrundsvärde att jämföra nya mätningar med.

De publicerade resultaten av studien återfinns här:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0265931X19306551