lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Uppdragsanalyser

Med hjälp av den känsliga analysmetoden PIXE (Particle Induced X-ray Emission) går det bra att få grundämnen identifierade och kvantifierade i okända prov. Utrustningen används dagligen i forskningsändamål men även för externa analyser. Normal väntetid är ca 1 månad, dock bör större mängder med prov planeras in i god tid. Aerosolprover på filter kan efter montering analyseras direkt.

För närmare information kontakta Jan Pallon, 046-222 76 37, Jan.Pallon@pixe.lth.se

Sidansvarig: