lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Utbildning

Utbildning

Vid avdelningen för Kärnfysik ges under ett läsår ett tiotal kurser, såväl obligatoriska som valfria. Kurserna riktar sig till LTH-studenter, N-studenter eller till båda grupperna gemensamt.

Laborationslokaler

Laborationer på kurserna som listas på dessa sidor äger rum på ett flertal olika platser, företrädesvis i olika lokaler på Fysicum.

  • Laborationer i grundkurser i kärnfysik utförs  i Fys:H212 både för LTH och N-fakultet.
  • Laborationer i forsättningskurser i kärnfysik utförs till stor del i mikrostrålelaboratoriet, i källarplan rakt under huvudentrén på Fysicum.
  • Laborationer i övriga grundkurser äger rum i Kurslab LTH:s lokaler, i framförallt H-huset.   

En karta över Fysicum finns här.

Sidansvarig: