lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildningskurser

Grundutbildningskurser som även ges som forskarutbildningskurser

Ges varje hösttermin:

 • Kärnfysik, fördjupningskurs, FKFN20F (7,5 hp)
  Kursansvarig: Dirk Rudolph
 • Experimentella verktyg i subatomär fysik, FKFN05F (7,5 hp)
  Kursansvariga: Jan Pallon och Anders Oskarsson

Ges varje vårtermin:

 • Atmosfärskemi- och fysik, FKFF01F (4 alt. 7,5 hp)
  Kursansvarig: Bengt Martinsson
 • Miljömätteknik, FKF100F (7,5 hp)
  Kursansvarig: Adam Kristensson
 • Modern subatomär fysik, FKF070F (7,5 hp)
  Kursansvarig: Joakim Cederkäll
 • Tillämpad kärn-, neutron-, och reaktorfysik, FKFN25F (7,5 hp)
  Kursansvariga: Jan Pallon, Kevin Fissum, Mikael Elfman

 -------------------------------

Kursplaner finns i LTHs databas för FU-kurser

Frågor och anmälan till kursansvarig.

 -------------------------------

Rena forskarutbildningskurser

Ges vid tillräckligt intresse (normalt ca vart 3-4:e år):

-------------------------------

Frågor och anmälan till kursansvarig.

Sidansvarig: