lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Atom- och kärnfysik med tillämpningar

Kärnfysikdelen i Atom- och kärnfysik med tillämpningar, FAFF10 (15 hp)

Atom- och kärnfysik med tillämpningar är en obligatorisk kurs för Teknisk Fysik (F3). Kursen ges under läsperiod HT1 och HT2.

Länk till kurshemsidan finns här

Sidansvarig:

Kursansvarig

Kursansvarig för kärnfysikdelen av kursen är Jan Pallon.