lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Fysik för Byggteknik

Fysik, FAFA85 (6 hp) och FAFA41 (7,5 hp)

Kursen ges i två versioner: FAFA85 för Byggteknik med arkitektur och FAFA41 för Byggteknik - järnvägsteknik & väg- och trafikteknik. (FAFA85 bytte kurskod inför HT 2017, tidigare var kurskoden FAF604. För övrigt är det samma kurs. FAFA41 bytte kurskod inför HT 2021, tidigare var kurskoden FAFA40. Några smärre förändringar har gjorts, men i stort är det samma kurs.)

Kursen ges vid Campus Helsingborg, men vissa laborationer utförs på Fysicum i Lund.

På kursen används Canvas som kursplattform.

Kort kursinnehåll

Kursen omfattar Experimentell metodik, Ellära och Fluidfysik:

Experimentell metodik:

 • Storheter och enheter
 • Omskrivning av funktionssamband
 • Enhetsanalys
 • Mätfelsbehandling

Ellära:

 • Laddning, spänning och potentialdifferens
 • Motstånd, kondensator, induktans och impedans
 • Likström och växelström
 • Fasförskjutning och faskompensering
 • Elanläggningar och elsäkerhet
 • Elektriska trefassystem (endast FAFA41)
 • Mätning av elektriska storheter

Fluidfysik:

 • Temperatur
 • Värme och värmeöverföring
 • Tryck
 • Ideala gaslagen
 • Strömmande fluider
Sidansvarig: Göran Frank

Kort kursinfo FAFA85/FAFA41

Omfattning: 6 hp (FAFA85) respektive 7,5 hp (FAFA41)

Ges läsperiod: HT1

Obligatorisk för: IBYA1 (FAFA85), IBYI1 och IBYV1 (FAFA41)

Schema läsår 2021/22: Klicka här

Kursplan läsår 2021/22: FAFA41 och FAFA85

 

 

KONTAKT

Kursansvarig läsåret 2021/2022 (från 2021-08-23):  Samuel Bengtsson

(Kursansvarig läsåret 2020/2021 (t.o.m. 2021-08-20): Göran Frank)

Kursadministration: studentadministration@fysik.lu.se

 

 

Aktuell info

Omtentamen (FAFA40, FAFA85, FAF604) den 19 augusti 2021 kl. 8:00-13:00 kommer att ske på distans. Anmälan är obligatorisk, se information här. Anmälan är öppen 26/7-9/8. Information skickas ut efter den 9/8 till alla som anmält sig.