lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Modern fysik Fysik 3

Modern fysik (Fysik 3), FYSC01 (30 hp)

Kursen ges under VT och HT och omfattar följande delkurser: Atom- och molekylfysik, FYSC11 (7,5 hp), Kärnfysik och reaktorer, FYSC12 (7,5 hp), Fasta tillståndets fysik, FYSC13 (7,5 hp) och Högenergifysik och acceleratorer FYSC14 (7,5 hp).

Länk till kursplaner mm finns här.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Kursansvarig är Dirk Rudolph och Luis Sarmiento (kärnfysik, FYSC12, respektive FYSC22 fr.o.m. HT21).