lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Valfria kurser

Fortsättningskurser

Avdelningen för Kärnfysik ger ett antal valfria fortsättningskurser i kärnfysik som riktar sig såväl till LTH-studenter som till studenter vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Följande kurser ges under HT:

FKFN40/FYSTxx: Advanced Nuclear Physics; avancerad kärnfysik

Fysikexperiment i forskning och samhälle

Experimentella verktyg i fysik

Följande kurser ges under VT:

FYST18/FKFN25: Applied Nuclear, Neutron and Reactor Physics VT2021

Miljömätteknik

FYST16/FKF070: Modern subatomär fysik

Sidansvarig: