lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Experimentella verktyg i subatomär fysik

Experimentella verktyg i subatomär fysik, FYSN15/FKFN05 (7,5 hp)

Information on this web-page dates mainly back to 2012 and may not be relevant 2016. Please use Live@Lund!

 

 

Syftet med kursen är att studenten skall lära sig förstå och använda viktiga verktyg och tekniker som används i experimentell naturvetenskap i allmänhet och fysikexperiment i synnerhet samt orienteras om framtidsplaner för fysikforskningens infrastruktur. Speciellt syftar kursen till att ge fördjupade kunskaper om kärnfysikalisk mätteknik och att ge en överblick över de metoder och möjligheter som erbjuds experimentalisten. Kursen behandlar flera olika delområden och fokus för den enskilde studenten läggs på de delområden som inte studerats på tidigare kurser.

Funktionen hos acceleratorer och strålkällor studeras dels vid studiebesök på forskningsavdelningar som förevisar och förklarar den infrastruktur som används för att skapa kontrollerade reaktioner, dels genom teoretiska föreläsningar.

Stor vikt läggs vid de laborativa momenten som till stor del av utförs med avdelningens forskningsutrustning. För väl genomförda experiment krävs statistisk analys, databehandling och simulering, vilket genomgås i projektform.

• Acceleratorer och strålkällor
• Strålnings växelverkan med materia (LTH).
• Detektorer och kärnfysikalisk elektronik (LTH).
• Analog och digital elektronik (N)
• Statistisk analys, försöksplanering, simulering.

Sidansvarig:

Kursansvarig

Kursansvariga är Jan Pallon, Anders Oskarsson.

Introductory meeting

Date: Wed 2/11 2016

Time: 15.15

Place: H322, Phys.Dep

We intend to use Live@Lund for this course

All registered student can find relevant information through Live@Lund.