lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Aerosolfysik

Aerosol är partiklar i en gas. Några exempel är damm i rumsluften, molndroppar, avgaspartiklar från en motor, havssalt av torkade droppar från vågskum eller framställda nanopartiklar. Vi undervisar och forskar kring aerosoler: hur aerosolpartiklarna byggs upp, hur de samverkar med gas-fasen, vilka kemiska och fysikaliska egenskaper de har, vilka effekter de har i naturen och vilka hälsoeffekter partiklar har på människan. 

Aerosolpartiklar finns alltså överallt i vår omgivning, i storlek från 1 nanometer upp till någon tiondels mm. Aerosolpartiklar behöver inte vara runda, utan kan ha en avancerad form, ytstruktur och morfologi. Se bild nedan. Filtrerad luft kan vara helt ren från partiklar, men dammiga miljöer kan innehålla 100'000-tals partiklar per kubikcentimeter. Det finns alltså en variationsrikedom inom ämnet som ställer höga krav på instrumentering och frågeställningarna att studera.

Aerosolpartiklar används inom nanoteknologi (för t.ex. solceller), läkemedelsindustrin (t.ex. Turbuhaler®), men påverkar också vår hälsa negativ vid inandning och deponering i lungan, samt påverkar jordens klimat, genom att reflektera och absorbera solinstrålning, samt påverkar molnbildning och utgöra aktiva ytor och volymer för kemiska reaktioner i atmosfären.

Se länkar nedan för mer information om vår forskning:

Troposfären

Stratosfären

Laboratorieaerosoler

Process- och atmosfärsmodellering

CAST (Consortium for Aerosol Science and Technology at Lund University)

 

Landskrona report series (Metal elements in airborne particles in Landskrona):

http://www.nuclear.lu.se/fileadmin/nuclear/Aerosol/Landskrona_rapport_2019.pdf

 

Sidansvarig: