lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Kärnfysik

Aktuellt

Omorganisation inom Fysiska institutionen:

Sedan mitten av 2023 arbetar avdelningens olika forskningsfält och forskningsgrupper i nya konstellationer:

  • Aerosolverksamheten (G. Frank, J. Friberg, A. Kristensson, M. Sporre, B. Svenningsson, E. Swietlicki, et al.) är en del av Avdelningen för förbränningsfysik.
  • Forskning om Biosfärisk och Antropogen Radioaktivitet (BAR, K. Stenström, C. Nilsson, et al.) och grundläggande studier om kärnstruktur och kärnreaktioner (NUSTAR, J. Cederkäll, C. Fahlander, P. Golubev, D. Rudolph, L.G. Sarmiento, et al.) är en del an den nybildade Avdelningen för Partikel- och kärnfysik.
  • Forskning inom AstroGeoBio (B. Schmitz) och verksamhet i Mikrohallen (M. Elfman, A. Sjöland) ligger f.n. under institutionen.
  • Forskningsledare av f.d. SONNIG-gruppen (främst neutrondetektorutveckling, K. Fissum et al.) kan nås vid ESS (Detector Systems)
Sidansvarig: