lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Nedre troposfären

Aerosolgruppen vid avdelningen för Kärnfysik har över 30 års erfarenhet av forskning om aerosoler i den nedre delen av atmosfären.

Vår forskning är motiverad av atmosfäriska aerosolers påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Målet för vår forskning är att ge vetenskapliga resultat som kan öka vår förståelse av processerna och som kan stödja politiska beslut i aerosolrelaterade frågor. Forskningen inkluderar en kombination av instrumentutveckling och intensiva fältkampanjer så väl som långsiktiga aerosolmätningar på olika platser. 

Nedan ges exempel på våra forskningsområden:

 

 

Atmosfäriska partiklar från förbränning och deras hälso- och klimateffekter

Atmosfärisk nanopartikelbildning från naturliga och antropogena källor och klimatpåverkan

Sot- och organiska partiklar

Partiklar i regnskogen

Partiklar i urbana miljöer

Arktiska partikelmätningar och klimatpåverkan

Långtidsmätningar på den Europeiska supersajten Hyltemossa

Sidansvarig: