lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Övre troposfären och stratosfären

Kontaktperson: Bengt Martinsson

Övre troposfären och stratosfären studeras inom aerosolverksamheten vid avdelningen för Kärnfysik i det europeiska konsortiet CARIBIC (Civil Aircraft for Regular Investigation of the Atmosphere Based on an Instrument Container). CARIBIC är en del av det europeiska forskningsinfrastrukturen IAGOS-ERI. Interkontinentala trafikflygplan utnyttjas som mätplattform för regelbundet och kostnadseffektivt kunna studera atmosfären kring 10 km höjd för att förstå atmosfärens naturliga sammansättning, hur den förändras genom människans påverkan och hur det kan påverka framtiden för planeten. 

Inom CARIBIC mäts koncentrationer av ett stort antal spårgaser, bl. a. alla viktiga växthusgaser och praktiskt taget alla halogenerade kolväten. Dessutom mäts storleksfördelning för aerosolpartikar och partiklarnas kemiska sammansättning. Arbetet i Lund gäller i första hand sammansättningen för övre troposfärens och stratosfärens aerosol. Acceleratorbaserade metoder används vid anläggningen för jonstråleanalys på Kärnfysik (LIBAF) för att nå en mycket bred grundämneskarakterisering av aerosolprov som samlats under flygningar. Analysmetoderna omfattar Partikelinducerad Röntgenstrålning (PIXE) och analys med hjälp av elastiskt spridda protoner (PESA). Resultaten används för att förstå aerosolens källor och atmosfäriska mekanismer för bildning av partiklar. Exempel på genomförda studier är produktionen av sulfataerosol i stratosfären, studier av enskilda partiklars morfologiska och kemiska egenskaper med elektronmikroskopiska metoder samt studier av vulkaniska aerosoler.

Sidansvarig: