lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

NUclear STructure, Astrophysics and Reactions (NUSTAR)

Inom NUSTAR verksamheten i Lund bedrivs grundläggande kärnfysikalisk forskning inom två forskargrupper med utnyttjande av de existerande acceleratorfaciliteter i Europa och USA som kan levera stabila och radioaktiva jonstrålar. Verksamheten är starkt präglad av internationellt samarbete. Framförallt bedriver vi forskning vid:

GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH

ISOLDE-experimentet på CERN

R3B at FAIR

Relativistic reactions of radioactive beams

J. Cederkäll, B. Jakobsson, P. Golubev, et al.

TASISpec & ChaSE Lundium (KAW)

Creation, fingerprinting, and spectroscopy of (super)heavy elements
GSI and LBNL

Element 114 (flerovium, Fl) News on the Island of Stability

Element 115 (moscovium, Mc)   Frequently Asked Questions    APS Physics Newsmaker of 2013

D. Rudolph, L.G. Sarmiento, P. Golubev, et al.

TRAPSpec

Quantum-state selective decay spectroscopy
GSI, SHIPTRAP and University of Jyväskylä, JYFLTRAP

L.G. Sarmiento, D. Rudolph et al.

LYCCA

The Lund-York-Cologne CAlorimeter 
FAIR och GSI - just nu vid Universität zu Köln

P. Golubev, L.G. Sarmiento, D. Rudolph, et al.

PreSPEC

Relativistic Coulomb excitation and decay of exotic nuclei
GSI - on the road to HISPEC at FAIR-NUSTAR

D. Rudolph, J. Cederkäll, C. Fahlander, et al.

LuSiA

In-beam particle-gamma coincidence spectroscopy
ANL GAMMASPHERE USA

D. Rudolph, P. Golubev, L.G. Sarmiento et al.

Sidansvarig: