lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Platform for Advanced Detector systems (PAD)

Infrastrukturen ” Platform for Advanced Detector systems (PAD) ” är en facilitet där olika forskningsprojekt med behov av avancerade detektorsystem kan utnyttja gemensam basutrustning och den spetskompetens som i dagsläget finns i olika forskargrupper inom subatomär fysik i Lund. Avsikten är tvåfaldig: dels att bättre utnyttja den oftast dyra tyngre utrustning som behövs under kortare tidsperioder, dels att kunna koppla ihop spetskompetens inom ett område med forskningsprojekt med speciella behov inom andra. Behovet av avancerade detektorsystem har i dagsläget aktualiserats genom den de satsningar mot materialfysikforskning i Lund som aviserats de senaste åren, dvs MAX IV och ESS. Båda dessa anläggningar kommer att behöva avancerade system för att optimalt kunna utnyttja anläggningarna.  

Experimentuppställningarna inom modern kärn- och partikelfysik har gått mot detektorkomplex med större och större granularitet, dvs fler kanaler och större datamängder för att få mer och bättre information.  Avdelningarna för Kärnfysik och Högenergifysik har en lång tradition inom design och uppbyggnad av avancerade detektorsystem och avsikten är att försöka kanalisera den redan existerande kompetensen till områden utanför den traditionella subatomära fysiken. Pågående projekt finns till exempel inom medicinsk strålningsfysik och geologi.

Aktuella projekt

 

ESS, MAX IV och Lunds universitet startar första gemensamma laboratoriet:

Pressmeddelande

Sidansvarig: