lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Bakgrundsmätningar av strålnivån kring ESS

 

Den Europeiska Spallationskällan (ESS) är under uppbyggnad ~4 km nordost om Lunds centrum. Vid drift av anläggningen kommer ett brett spektrum av radioaktiva ämnen att skapas, varav en liten andel förväntas släppas ut till omgivningen.

 

Under år 2017 och 2018 utförde Medicinsk strålningsfysik i Malmö och Kärnfysik i Lund omfattande mätningar av strålningsnivån kring ESS före start av anläggningen. Syftet med mätningarna var att bestämma dagens strålningsnivåer i miljön för att i framtiden kunna säkerställa att ESS uppfyller de höga krav som ställs av Strålsäkerhetsmyndigheten.

 

Fler än 40 mätplatser valdes ut inom några km från ESS-anläggningen, och i samtliga vindriktningar. Speciellt fokus riktades mot gamma-strålande radionuklider, samt de rena beta-strålarna tritium och 14C, som ofta används som spårämnen inom forskning och industri, även i Lund.

 

Mätningarna inkluderade mätningar på ekvivalent doshastighet i omgivningen; in situ gammaspektrometri; gammaspektrometri av rötslam, bioindikatorer, gräs, grödor och foder, mjölk och jordprofiler; tritiummätningar av grund- och ytvatten, rötslam, bioindikatorer, grödor och mjölk; 14C-mätningar på bl.a. träds årsringar, gräs, bioindikatorer, mjölk.

 

Här finns kortfattad information om studien.

Rapporten i sin helhet är publicerad här.

Mätningarna upprepas årligen i nedskalad omfattning.