lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Lund Ion Beam Analysis Facility (LIBAF)

Kontaktperson: Per Kristiansson

Lunds jonstråleanalysfacilitet är en utrustning för grundämnesanalys av både större och mindre (mikroskopiska) prov. Faciliteten består av en 3 MV enstegs elektrostatisk accelerator (NEC) med ett experimentrör med avancerade utrustningar för generering av fokuserade, mikrometerstora jonstrålar. Dessa används främst för mikroskopisk elementanalys i tvärvetenskaplig forskning, samt för mikroskopisk materialmodifiering och mikroskopisk avbildning. Den senast installerade utrustningen, med kapacitet att nå submikrometernivå, togs i bruk våren 2004. Det andra experimentröret är speciellt anpassat för automatiserad kvantitativ analys med PIXE av t.ex. aerosolprov för miljö och klimatstudier.


Huvuduppgiften vid laboratoriet att driva tvärvetenskapliga forskningsprojekt i nära samarbete med forskare från olika discipliner. Målgruppen är framför allt forskare inom miljö/klimat, medicin, biologi och geologi som kan dra nytta av mikrosondens kvalitet att kunna mäta mycket låga halter av grundämnen i små prov. Forskare inom materialfysik kan utnyttja den fokuserade strålen både för analys och modifiering.


De tvärvetenskapliga jonstråletillämpningar som idag tillämpas vid faciliteten har oftast uppkommit genom att problemställningen initierats från ett annat forskningsområde och att sedan genom ett nära samarbete mellan mikrostrålelaboratoriet och forskaren det konkreta problemet formulerats. Exempel på tillämpningsområden är medicin (stråleffekter på enstaka celler), biologi (fiskotoliter som miljöindikatorer), geologi (lätta element och isotoper inom geologiska material), och materialfysik (protonlitografi). Aerosolmättekniken är något av ett undantag, och dessa tillämpningar har istället initierats och ursprungligen drivits från acceleratortillämpningen. Resultatet har blivit en mycket framgångsrik forskargrupp med inriktning mot klimat, miljö och hälsa


Länk till kort beskrivning av IBA-tekniker finns här.

Tvärvetenskapliga tillämpningar

LIBAF-gruppen har under senare år sysslat med följande tvärvetenskapliga tillämpningar:

Aerosoler i troposfären

Björndjur

Cellbestrålning

Geovetenskap

Otoliter

Sidansvarig: