lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Om Kärnfysik

Ämnesbeskrivning

Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. En atomkärna består av protoner och neutroner. Dessa är i sin tur är uppbyggda av mindre partiklar, så kallade kvarkar.

Verksamheten inom kärnfysik spänner över ett mycket brett område med både forskning och utveckling, undervisning och uppdragsverksamhet.Grundläggande forskning bedrivs framför allt vid internationella anläggningar, men vi har också starka kopplingar till ESS (bl a detektorutveckling). 

Inom den tillämpade kärnfysiken använder vi bland annat (mikrostråle) PIXE-tekniken som är en  del i familjen acceleratorbaserade jonstrålemetoder (Ion Beam Analysis). En viktig tillämpning av PIXE är inom aerosolforskning (uppkomst, transformering och transport av lutföroreningar). En mycket känslig teknik som vi använder är kol-14 datering med hjälp av en dedikerad accelerator.

 

Organisatoriskt hör kärnfysik både till naturvetenskaplig och teknisk fakultet, och vi finns både på Fysiska institutionen och Ingvar Kamprads Designcentrum (aerosolverksamhet).

Sidansvarig: