lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Kärndata

Lokala resurser

Table of Isotopes
nuklid- och sönderfallsdata

Q-värden och atommassor
från Audi-Wapstras masstabell

NNDC, Brookhaven

Nuklidkarta
nukliddata, sönderfallsdata, flexibel sönderfallsplot

Q-värden
kalkylator för Q-värden för sönderfall och reaktioner

Nuclear Science References 
databas med artiklar

MIRD
sönderfallsdata i Medical Internal Radiation Dose (MIRD) format

ENDF
reaktionstvärsnitt, data och plottar

Övriga kärndataresurser

National Nuclear Data Center, Brookhaven

Atomic Mass Data Center

WebElements
periodiska systemet med grundämnenas egenskaper

Sidansvarig: