lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Joakim Cederkäll

Professor

Docent i fysik.
Tekn. Dr. i kärnfysik, KTH.
Civ. ing. i teknisk fysik, KTH.

Studerade till civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i kärnfysik vid KTH i Stockholm. Blev därpå forskare i kärnfysik vid Yale University, New Haven, CT, och physics fellow under tre år vid CERN i Geneve. Arbetade därefter på CERN för Max Planck-institutet för kärnfysik och Ludwig Maximlians Universitet. Blev docent 2002 och VR forskarassistent i Lund 2004. Återvände 2005 till CERN som staff research physicist och blev under denna period också kvalificerad av Conseil National des Universites (CNU) som professor i Frankrike. Återvände till universitetet i Lund hösten 2008 och blev professor i oktober 2010.

Huvudsaklig forskningsinrikting är kärnfysik och kärnastrofysik med radioaktiva jonstrålar vid internationella forskningsanläggningar, speciellt vid CERN och FAIR/GSI. Är svensk representant i ISCC vid CERN och aktiv i uppbyggnaden av experiment för FAIR med särskild inriktning mot R3B och HISPEC/DESPEC experimenten.

Har undervisat i olika former vid universitet och forskningsinstitut i Sverige och utomlands de senaste 20 åren och handleder i denna funktion även forskarstudenter.

Publications in Web of science. 

Contact details when at CERN

Phone: 046-222 7685

E-mail: Joakim.Cederkall@nuclear.lu.se

Sidansvarig: