lu.se

Kärnfysik

Lunds universitet

Förberedelse för mätning av ESS-specifika radionuklider

 

Europeiska spallationskällan (ESS) är under uppbyggnad i utkanterna av Lund. När ESS är i drift kommer en högenergetisk jonstråle av protoner att producera neutroner i ett stort strålmål av volfram. I framställningen av neutronerna kommer också radioaktiva ämnen att bildas och en liten andel av dessa förväntas släppas ut till omgivningen under normal drift. Typen av radioaktiva ämnen som bildas i ESS kommer delvis att skilja sig åt från vilka nuklider som produceras i t ex kärnkraftverk. Den kommande miljöövervakningen måste kunna mäta dessa ämnen i miljön för att säkerställa att stråldoserna till allmänheten inte överskrids. 

Detta projekt (SSM2018-1636), som finansierats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och utförts i samarbete med forskare från Medicinsk strålningsfysik, Malmö, har haft som mål att stärka kompetensen vid Lunds universitet för mätning och analys av ESS-specifika radionuklider. Projektet omfattade:

  • En utförlig litteratursammanställning, med modellering såväl som experimentella analyser, av ESS-relevanta radionuklider.
  • En förenklad modellering av en av ESS strålmålssektioner för beräkning av radionuklidproduktionen i volfram med hjälp av koden FLUKA (länk).
  • En litteratursammanställning av kända miljömätmetoder för olika ESS-relevanta radionuklider, med fokus på lågenergetiska alfa- och betastrålare.
  • Tre experimentella delar: i) initiering av mätning av radioaktiva aerosoler; ii) undersökning av tritiumnivåerna i Lundatrakten; iii) kartläggning av tritium i människor som idag bor eller arbetar i Lund (länk).

 

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här (via SSMs hemida).